O nas

Pronaw Sp. z o.o. powstała w 2010r., a pod obecną nazwą występuje od 2012r., kiedy w wyniku formalnego podziału spółki C&T elmech Sp. z o.o., przejęła wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji kontraktów z dziedziny dostaw i usług dla sektora oznakowania nawigacyjnego. Prawa i obowiązki Pronaw przejęła wraz z kadrą, narzędziami, materiałami wiedzą i doświadczeniem, które obejmuje ponad 20 lat działalności na rynku oznakowania nawigacyjnego.

Kadrę spółki tworzą byli pracownicy firmy C&T elmech Sp. z o.o, którzy opracowywali i dobierali urządzenia nawigacyjne dla potrzeb poszczególnych projektów prowadzonych dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego i kierowali nimi w czasie ich realizacji. Sukces spółki tworzy połączenie inżynierskiego doświadczenia z pasją żeglowania i zainteresowania nawigacją morską tworząc w ramach zatrudnienia w firmie unikalną w kraju działalnością świadczenia usług dla potrzeb oznakowania akwenów morskich.

Od daty podziału ProNaw realizuje zobowiązania gwarancyjne, serwis i naprawy urządzeń i instalacji dostarczonych i obsługiwanych dotychczas przez C&T elmech Sp. z o.o., wspiera wiedzą i doświadczeniem oraz wypracowanymi rozwiązaniami przygotowywane projekty, uczestniczy w postępowaniach ofertowych i realizacji kontraktów z zakresu swojej działalności.

Oferta

Zakres działalności ProNaw Sp. z o.o. uwzględnia:

 • dostawy latarni nawigacyjnych, buczków mgłowych, świateł sektorowych, nabieżnikowych;
 • dostawy układów jednoczesnego załączania i wyłączania, systemów synchronizacji okresów świeceń latarń nawigacyjnych;
 • dostawy konstrukcji znaków nawigacyjnych;
 • dostawy niezbędnych dla znaków nawigacyjnych układów zasilania bezprzerwowego, baterii słonecznych, generatorów wiatrowych, układów ładowania baterii, rozdzielnic znaków nawigacyjnych;
 • dostawy pław dziennych, lodowych, świetlnych morskich i rzecznych, wraz z wyposażeniem do kotwiczenia;
 • dostawy oznakowania przeszkód dostawy kompletnych instalacji znaków nawigacyjnych;
 • dostawy części zamiennych;
 • montaż, instalacja, uruchomienie dostarczonego sprzętu;
 • dobór i wsparcie techniczne w zakresie oznakowania nawigacyjnego;
 • obsługę serwisową, opieki nad urządzeniami oznakowania, utrzymywanie w sprawności, monitoring zdalny i lokalny;
 • specjalistyczne projekty konstrukcji i wyposażenia znaków nawigacyjnych.

Działalność Pronaw skupia się wokół polskiej administracji morskiej. Głównymi klientami są Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku oraz Urząd Morski w Gdyni jako organy mające w swoim zakresie działania obowiązek zapewnienia bezpieczeństwo transportu morskiego. Wśród klientów znajdują się również państwowe i prywatne przedsiębiorstwa, w których władaniu znajdują się fragmenty nabrzeży wymagających oznakowania nawigacyjnego.

Pronaw zdecydował szukać nowych kierunków działalności, celem rozszerzenia oferty i zwiększenia prawdopodobieństwa pozyskania zamówień za corocznym powtarzalnym poziomie, przy wykorzystaniu specyficznej wiedzy i doświadczenia z branży oznakowania nawigacyjnego. W dobie rozwoju komunikacji bezprzewodowej, informatyki, systemów pozycjonowania przyjęto kierunek poszerzenia oferty o systemy nadzoru, pozycjonowania i nawigacji opartej o systemy AIS.

Partnerzy

logo1 Producent oznakowania nawigacyjnego
logo2 Producent pław
logo3 eNavigation

Kontakt

ProNaw Sp. z o.o.
ul. Łozy 21
PL 80-516 Gdańsk

tel. +48 583 440 505
fax: +48 583 440 255
e-mail: kontakt