O nas

Pronaw Sp. z o.o. powstała w 2010r., a pod obecną nazwą występuje od 2012r., kiedy w wyniku formalnego podziału spółki C&T elmech Sp. z o.o., przejęła wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji kontraktów z dziedziny dostaw i usług dla sektora oznakowania nawigacyjnego. Prawa i obowiązki Pronaw przejęła wraz z kadrą, narzędziami, materiałami wiedzą i doświadczeniem, które obejmuje ponad 20 lat działalności na rynku oznakowania nawigacyjnego.

Kadrę spółki tworzą byli pracownicy firmy C&T elmech Sp. z o.o, którzy opracowywali i dobierali urządzenia nawigacyjne dla potrzeb poszczególnych projektów prowadzonych dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego i kierowali nimi w czasie ich realizacji. Sukces spółki tworzy połączenie inżynierskiego doświadczenia z pasją żeglowania i zainteresowania nawigacją morską tworząc w ramach zatrudnienia w firmie unikalną w kraju działalnością świadczenia usług dla potrzeb oznakowania akwenów morskich.

Od daty podziału ProNaw realizuje zobowiązania gwarancyjne, serwis i naprawy urządzeń i instalacji dostarczonych i obsługiwanych dotychczas przez C&T elmech Sp. z o.o., wspiera wiedzą i doświadczeniem oraz wypracowanymi rozwiązaniami przygotowywane projekty, uczestniczy w postępowaniach ofertowych i realizacji kontraktów z zakresu swojej działalności.